Tack för uppmärksamheten på min födelsedag!

Mvh
Tommy Andersson

Alfa Laval är idag inte bara separatorer och plattvärmeväxlare!

Alfa Laval kanske mest kända för separatorer och plattvärmeväxlare har idag ett stort utbud av andra fartygsrelaterade produkter. Kolla in deras senaste broschyr i länken!

Alfa Laval Marine broschyr!

Protokoll från det elektroniska årsmötet 2020!

Till alla medlemmar!

Nu finns protokollet tillgängligt att läsa på hemsidan under ”Om Sällskapet/Protokoll”  https://sjoing.se/protokoll . OBS! Du måste vara inloggad, för att kunna läsa protokollet på hemsidan. 

Styrelsen

Sjöingenjörssällskapet välkomnar ny medlem!

Vi har nöjet att hälsa vår nye medlem:

Gert Josefsson, Singapore

Varmt välkommen i sällskapet!

Styrelsen

Sjöingenjörssällskapets elektroniska årsmöte 2020 är nu avslutat!

OBS! Sjöingenjörssällskapets elektroniska årsmöte är nu avslutat och kommentarer, som inkommit efter den 27 april beaktas ej som del i årsmötet.

Styrelsen

Påminnelse – pågående årsmöte 2020 eventuella kommentarer!

Vi refererar till nedanstående text och till mail du har fått angående årsmötet. Har du några kommentarer och ej ännu har lämnat dessa så är det hög tid. Årsmötet stängs på måndag den 27 april.

”Årsmötet äger i år rum på nätet i form av en e-mailkorrespondens eftersom det råder ett mötesförbud pga. Corona-pandemin. Alla medlemmar får detta per e-mail eller brev och är därmed med i Årsmötet. Eftersom vi inte kan träffas som vanligt så har vi valt att detta möte sker över 10 dagar, 17 april – 27 april. Det är den tid som du har möjlighet att ta del av handlingarna och se om du har synpunkter på de förslag och resultat som läggs fram. Om du vill kommentera något så skall du svara till info@sjoing.se senast den 27 april.

Markera mailet med: Kommentar Årsmöte 2020 så att vi kan samordna svaren.

Brevsvar skall vara oss tillhanda senast den 28 april på adressen:

Sjöingenjörssällskapet, Vedstigen 20, 147 52 TUMBA

Ifall ingen kommentar har inkommit till 27 april betraktar vi det som att du har godkänt allt som presenteras. Kommentarer efter den 27 april kommer inte att beaktas som del av årsmötet.

Styrelsen den 17 april 2020”

Sjöingenjörssällskapets – årsmöte 2020!

I mailet du som medlem har fått angående årsmötet hänvisar man till en bifogad e-mail fil. Denna fil kan du som inloggad medlem också ladda ner från vår hemsida på sidan för protokoll om du så önskar.

Länk: På den här sidan kan du ladda ner dokumentet om du är inloggad

Citat:
”Årsmötet äger i år rum på nätet i form av en e-mailkorrespondens eftersom det råder ett mötesförbud pga. Corona-pandemin. Alla medlemmar får detta per e-mail eller brev och är därmed med i Årsmötet. Eftersom vi inte kan träffas som vanligt så har vi valt att detta möte sker över 10 dagar, 17 april – 27 april. Det är den tid som du har möjlighet att ta del av handlingarna och se om du har synpunkter på de förslag och resultat som läggs fram. Om du vill kommentera något så skall du svara till info@sjoing.se senast den 27 april.

Markera mailet med: Kommentar Årsmöte 2020 så att vi kan samordna svaren.

Brevsvar skall vara oss tillhanda senast den 28 april på adressen:

Sjöingenjörssällskapet, Vedstigen 20, 147 52 TUMBA

Ifall ingen kommentar har inkommit till 27 april betraktar vi det som att du har godkänt allt som presenteras. Kommentarer efter den 27 april kommer inte att beaktas som del av årsmötet.

Styrelsen den 17 april 2020”

Viktig information till alla medlemmar angående årsmötet 2020!

På grund av den pågående Coronapandemin så har vi inte möjlighet att genomföra årsmötet på klassiskt maner där vi träffas och trivs över en bit mat mm och där vi i styrelsen har direkt kontakt med medlemmarna som deltager.

 Vi har därför tagit beslut om att genomföra årsmötet via ett e-mailförfarande.

Det är enkelt: På fredag den 17 april får alla medlemmar ett e-mail med en PDF-fil med alla årsmötets huvudpunkter. Du kan då läsa igenom materialet och har du någon synpunkt, positiv eller negativ, så svarar du oss via din e-mail. Tiden du kommer att ha på dig blir 14 dagar innan ”årsmötet” avslutas.

Årsmötesmaterialet kommer också att finnas på vår hemsida för hämtning via inloggning till de spärrade sidorna.

Vi kommer att ge dig information om hur detta går till i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut.

Detta är ett unikt tillfälle för samtliga medlemmar att aktivt ta del i ett årsmöte och påverka. Tag tillvara tillfället nu när det ges möjlighet.

Vi inom styrelsen ser fram emot att göra detta. Vi kan nog ta med oss en del nya erfarenheter in i framtiden.

Väl mött önskar

Styrelsen.

Sjöingenjörssällskapet – information om aktiviteter – inställda!

Vi måste tyvärr meddela Er följande:

På grund av rådande omständigheter i samband med den pågående Corona-pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer alla planerade och kommande aktiviteter att vara inställda tills vi aviserar annorlunda på vår hemsida, Facebook och mail.

Mvh

Styrelsen

PUB-afton – Avd. Väst/Gbg – 6 april inställd!

Hej på er

Måndagen den 6 april skulle vi avhållit vår sextionde (60) PUB afton varav den femtiosjätte (56) på Öl-Republiken.

Tyvärr är vi p.g.a. risken för att ytterliga förvärra Coronavirusets härjningar, tvingade att inställa denna PUB-afton.

Beträffande årets resterande PUB-aftnar samt eventuellt andra planerade aktiviteter återkommer vi.

Gå även in på vår hemsida www.sjoing.se Där hålls ni uppdaterade om läget i vårt eminenta Sjöingenjörssällskap.

Har ni några ytterligare funderingar, tveka inte att kontakta någon av oss.

Sköt om er

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Hans-L ”Casper” Peterson