Februari månads pub kväll i Avdelning Öst kommer att äga rum torsdagen den 27:e klockan 18.00 på ”Lilla Puben”, Larmgatan 24, KALMAR.

För att inte förvirra 40-talisterna i sällskapet, så ligger den 10 meter från ingången till Krögers. Om ni bara tar er till Larmtorget så kommer jag att samla ihop er och visa vägen, så ingen panik nu.

Eftersom vi har träffats flera år på Krögers så är det väl lämpligt att vi diskuterar flytten till ”Lilla Puben”, innan vi går in på dom vanliga diskussionerna om cementkistor i maskin, tvärstyckslager och karnevalen i Rio.

Jag har pratat med ”hovmästaren” på ”Lilla Puben” och beställt bord för 6 personer. Om vi blir mindre än 6 är det inga problem, men om vi blir fler så måste jag meddela det i förväg. Så slå en signal till mig eller skicka ett SMS. Det går bra med e-mail eller personligt besök i Strandskogen på Öland också. Det vore ju synd om någon skulle behöva stå och titta i fönstret tills att det blir en plats ledig.

Som vanligt är elever på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.

Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.

Väl mött!
Kent Lifberg
Mobil: 070 33 66 643
Mail: info@sjoing.se

Puben i Stockholm höll på att sluta i ”katastrof”!

Vi hade oturen att kocken på ”Lilla Rådmannen” var indisponibel, så vi hade blivit flyttade till gamla välkända ”Belgobaren” denna afton.

Hur få ut detta meddelande till samtliga? Vi placerade Håkan Nilsson, som var tidigt på plats på ”Lilla Rådmannen”, att vara portvakt och dirigera om folk till ”Belgobaren”. Mobiltelefonerna gick också varma!

Allt såg ut att gå i lås och folk började droppa in på ”Belgobaren” efter en extra promenad. Nu uppstod nästa problem ”Lilla Rådmannen” hade sagt vi skulle vara ca 10 personer denna afton. Till vår stora glädje kom det 19 personer till Puben. ”Belgobaren” gjorde ett jättejobb och lyckade se till att vi alla fick plats på den så alltid fullsatta restaurangen.

Kvällen blev lyckad och diskussionerna runt bordet böljade fram och åter med skrönor från de sju haven och inlägg i miljödebatten – vad fungerar enligt tekniker och för politiker.

Vi hoppas, att vi nästa gång åter kan vara på ”Lilla Rådmannen”, då vi där inte får problem om vi blir många, vilket vi alltid hoppas på.

Nästa Pub blir den 20 april klockan 17.30 på ”Lilla Rådmannen” och däremellan har vi vårt årsmöte också på ”Lilla Rådmannen” den 26 mars 17.30.

Webmaster

Besöket på Alfa Lavals Produktionsanläggning i Skogstorp, Eskilstuna i torsdags blev uppskattat!

Kl. 11.00 den 13 februari startade besöket hos Alfa Laval, som ställde upp mangrant med Mikael Parneus, Eskilstuna och från Tumba anslöt Bram De Meulemeester
Portfolio & Product Manager Marine HSS.

Vi blev totalt 17 personer från Sjöingenjörssällskapet, som under dagen först fick en introduktion om fabriken i Eskilstunas historia. Fabriken i Skogstorp har anor sedan 1893 och är idag huvudfabrik för tillverkning av separatorer. Separatorer tillverkas också i Pune, Indien och i Krakow, Polen. Montage sker också i Kina och Brasilien.

Mikael berättade levande om fabrikens historia/produktion och Bram fyllde i med information om marins verksamhet inom Alfa Laval.

Ett avbrott för en god lunch i fabrikens matsal och därefter en gedigen rundvandring i fabriken. Våra medlemmar hade många frågor av teknisk natur och episoder om problem med handhavande av separatorer till sjöss. Alfa Lavals personal kunde ge fullödiga svar och utveckla det hela med information om produktionsteknik och valet av material.

Runt 15.30 så avslutades mötet med att vi tog en gruppbild utanför fabriken och Bram från marin i Tumba utlovade oss, om vi så ville ett besök på anläggningen i Tumba där vi kunde mer få information om marins produktsortiment, applikationer och den utbildningsverksamhet som föregår där. Vi kommer att planera in ett sådant besök längre fram.

Avslutningsvis så vill vi framföra vårt stora tack till Mikael och Bram för den gästfrihet och intressanta visningen, som uppskattades högt av de närvarande.

Vi vill också tacka vår ordförande Ingemar, som gjorde det här besöket möjligt.
Webmaster

Vår medlem Karl Erhard Johansson har lämnat oss!

Vår vän och medlem Karl Erhard Johansson avled 2020-01-17.  Vi minns honom med stor saknad. Begravningen äger rum i Bollmoradalens kyrka fredagen den 21 februari kl. 14.00.

Påminnelse – Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Lilla Rådmannen” 2020-02-17!

Du har väl inte glömt att det är dags för årets andra Pub-afton i Stockholm måndagen den 17 februari kl. 17.30.

OBS! Även denna gång samlas vi på ”Lilla Rådmannen”, Rådmansgatan 67, Stockholm. Du kan antingen välja T-banans station ”Rådmansgatan” eller pendeltågstation/tunnelbanestation ”Odenplan” och en kortare promenad till Rådmansgatan 67.

”Lilla Rådmannen” drivs av samma ägare som till Belgo Bar och har i stort sett samma utbud av öl och meny.

För de som var med på senaste höstmötet och Puben nu i januari så är ni redan bekanta med lokalen.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men framför allt minnen från svunna dagar och ny teknik. Dela gärna med Er av några personliga minnen från livet till sjöss. Kanske en minnesvärd jul eller maskinhaveri/stormar eller vad ni kommer på. På ”Lilla Rådmannen” sitter vi avskilt och det är inga problem de flesta runt bordet kommer att kunna ta del av Era berättelser.

Välkomna!

Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Lilla Rådmannen” 2020-02-17!

Nu är det dags för årets andra Pub-afton i Stockholm måndagen den 17 februari kl. 17.30.

OBS! Även denna gång samlas vi på ”Lilla Rådmannen”, Rådmansgatan 67, Stockholm. Du kan antingen välja T-banans station ”Rådmansgatan” eller pendeltågstation/tunnelbanestation ”Odenplan” och en kortare promenad till Rådmansgatan 67.

”Lilla Rådmannen” drivs av samma ägare som till Belgo Bar och har i stort sett samma utbud av öl och meny.

För de som var med på senaste höstmötet och Puben nu i januari så är ni redan bekanta med lokalen.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men framför allt minnen från svunna dagar och ny teknik. Dela gärna med Er av några personliga minnen från livet till sjöss. Kanske en minnesvärd jul eller maskinhaveri/stormar eller vad ni kommer på. På ”Lilla Rådmannen” sitter vi avskilt och det är inga problem de flesta runt bordet kommer att kunna ta del av Era berättelser.

Välkomna!

Sjöingenjörssällskapet – inbjuder till studiebesök på Alfa Lavals produktionsanläggning i Skogstorp, Eskilstuna . Nu fulltecknad

Vi har fått en unik möjlighet till ett studiebesök på Alfa Lavals produktionsanläggning för separatorer i Skogstorp, Eskilstuna.

Nu tyvärr fulltecknad. Inga nya anmälningar kan tas emot!

Besöket startar torsdagen 13 februari kl. 11.00 med lunch och sedan följer en introduktion och rundvandring i anläggningen. För besöket bör du avsätta tiden från kl. 11.00 och en bra bit inpå eftermiddagen.

Är du intresserad så anmäl dig till info@sjoing.se . Mer information kommer att tillställas de som anmäler sitt deltagande.

Resan till Eskilstuna sker genom egen transport. Möjlighet till samåkning brukar gå att arrangera.

Missa inte detta tillfälle – anmälan vill vi ha senast 2020-02-04. Vi bekräftar din anmälan.

Adress till Alfa Laval i Skogstorp, Eskilstuna är Gustaf De Lavals Väg 3, Skogstorp

Välkommen!

Styrelsen

Pubaftonen den 3 februari på ”Ölrepubliken”

Höstterminens första PUB-afton avhölls som vanligt på ”Ölrepubliken”.

Även om vi hade förväntat oss fler deltagare i och med ”annonseringen” (20-01-31) av extra underhållning mm., blev vi i alla fall 15 ST medlemmar och blivande medlemmar som trotsade vädret denna måndagskväll.

Underhållningen bestod av att Sune, Kent och Casper framförde ett par visor av Evert Taube. Därefter inbjöds samtliga att sjunga med i bl.a. ”Fritiof och Carmencita”.   På det hela, ett mycket uppskattat inslag.

Vidare och som ersättare för Casper, framlades tre förslag på personer, varav en av dessa skall ingå i avd. Väst/Gbg ”styrgrupp” tillsammans med Sune Johansson och Kent Mattsson.

Föreslagna personer är Fritiof Granberg, Sonny Andersson och Sven-Olof Larsson. Förslagen har lämnats till Sällskapets valberedning. Inval sker vid kommande årsmöte i Stockholm den 26 mars 2020. Se särskild kallelse samt info på hemsidan.

Välkomna till nästa PUB-afton samma plats, samma tid den 6 april.

För Sjöingenjörssällskapet Väst/Gbg

Hans-L ”Casper” Peterson

Påminnelse!!! PUB-afton – Avd. Väst/Gbg- måndag den 3 februari!

Måndagen den 3 februari är det dags för vårterminens första PUB-afton i kombination med ett informationsmöte.

Som vanligt träffas vi på ”Öl-republiken AB” med start kl. 18.30.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Denna afton kommer vi att informera om de förändringar som kommer att ske i vår lokala styrgrupp, vilket bland annat innebär att ni som kommer, skall inkomma med förslag till ersättare för vår huvudrepresentant, Hans-L ”Casper” Peterson, som avsagt sig återval. Övriga medlemmar i styrgruppen, Kent Mattsson och Sune Johansson kvarstår som resurs för vår nya/e huvudrepresentant.

Vi kommer också att bjuda på lite extra underhållning i form av. Ja, vad då??

Vi hoppas på extra god anslutning denna gång.

Välkomna!

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Hans-L ”Casper” Peterson

PUB-afton – Nyårsmöte – Avd. Väst/Gbg – måndag 3 februari!

Hej

Måndagen den 3 februari är det dags för vårterminens första PUB-afton i kombination med ett informationsmöte.

Som vanligt träffas vi på ”Öl-republiken AB” med start kl. 18.30.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Denna afton kommer vi att informera om de förändringar som kommer att ske i vår lokala styrgrupp, vilket bl.a. innebär att ni som kommer, skall inkomma med förslag till ersättare för vår huvudrepresentant, Hans-L ”Casper” Peterson, som avsagt sig återval. Övriga medlemmar i styrgruppen, Kent Mattsson och Sune Johansson kvarstår som resurs för vår nya/e huvudrepresentant.

Vi kommer också att bjuda på lite extra underhållning i form av. Ja, vad då??

Vi hoppas på extra god anslutning denna gång.

Välkomna

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Hans-L ”Casper” Peterson