Regeringen föreslår ytterligare regellättnader för sjöfarten!

Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. Regeringen föreslår nu ytterligare regellättnader. Läs regeringens pressmeddelanden i länkarna nedan i kronologisk ordning.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/regellattnader-for-sjofarten/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-foreslar-ytterligare-regellattnader-for-sjofarten/

Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas på remiss!

Regeringen skickar förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd på remiss med anledning av den pågående pandemin.

Läs remissförslaget på regeringens hemsida i länken nedan.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/forslag-om-tillfalligt-anpassat-sjofartsstod-skickas-pa-remiss/

”Helt plötsligt började Skattever­ket ompröva tolk­ningar som tidigare varit vedertagna”.

Läs PDF-dokumentet och få en bild av hur Skatteverket vill behandla svenskt sjöfolk. Skall detta vara ”sporren”, som gör att fler vill arbeta i denna för Sverige och den globala handelns viktiga näring.

Politikerna talar gärna om hur de skall underlätta för sjöfarten, men att beskatta sjöfolk så att de i värsta fall kan få gå från hus och hem är nog inte rätt väg att gå.

Kommentera gärna om du har synpunkter. Det går bra att kommentera inlägget på vår hemsida. Kan vara viss fördröjning innan du ser din kommentar på sidan.

Artikel från Sjöbefälen

 

Sjöbefälens situation kan bli besvärlig i Coronatider vad det gäller den så kallade 183 dagarsregeln!

Sjöbefälens situation kan bli besvärlig i Coronatider vad det gäller den så kallade 183 dagarsregeln för skattebefrielse.  Då alla inte är aktivt seglande i sällskapet så citerar vi från Sjöbefälsföreningens hemsida och inlägg daterat 2020-05-18, om svårigheterna som kan uppstå i Corona-tider för er information.

SKATTEVERKET SVARAR OM 183-DAGARSREGELN

2020-05-18

Sjöbefälsföreningen har tidigare skrivit till Skatteverket för att uppmärksamma dem på att vissa av våra medlemmar, som använder sig av den så kallade 183-dagarsregeln, hamnar i en svår situation nu när Corona i princip stoppat av- och påmönstringar. 183-dagars regeln innebär att en sjöman kan bli skattebefriad i Sverige om vissa krav uppfylls, bland annat att jobba i oceanfart i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Nu finns det en risk att vissa får svårt att uppfylla den regeln när de inte kommer ombord.

Sjöbefälsföreningen har därför uppmanat Skatteverket att gå ut med information om huruvida säkerhetsventilen i lagen, som säger att de kan göra undantag från reglerna i en force major-situation, kommer att användas nu. Detta är en situation då regelverket inte kommer att kunna uppfyllas på grund av omständigheter som varken arbetsgivare eller sjöman kan råda över.

Nu har Skatteverket formellt svarat Sjöbefälsföreningen i ett brev (klicka på länken längst ner på sidan för att läsa brevet i sin helhet).  I brevet skriver de bland annat att:

”Skatteverket anser att coronaviruset, även om sjömannen inte själv är sjuk, är ett sådant ändrat förhållande som hen själv inte kan påverka. Säkerhetsventilen kan därför vara tillämplig så länge den hindrar att arbetet kan utföras på vanligt sätt.
Om en anställning måste avbrytas innan sjömannen har hunnit tjänstgöra 183 dagar ombord på fartyg i oceanfart anser Skatteverket att säkerhetsventilen kan tillämpas tidigast när hälften av de 183 dagarna (d.v.s. minst 92 dagar) ombord på fartyg i oceanfart har passerat. Inkomsten som har tjänats in vid arbete ombord kan då vara skattefri.”

Däremot blev det ett negativt besked till de sjömän som sitter hemma och inte kunnat komma ombord för att jobba på grund av stängda gränser:

”Om sjömannen var i Sverige under en ledighet när det blev omöjligt att återvända för tjänstgöring ombord och sjömannen även efter den ordinarie ledigheten uppbär inkomst för arbetsbefriad tid under vistelsen i Sverige har den inkomsten inte tjänats in vid arbete ombord på fartyg. Denna inkomst ska beskattas eftersom inte det grundläggande kravet att inkomsten är intjänad under anställning ombord vid vistelse utomlands är uppfyllt. Oceanfartregeln är överhuvudtaget inte tillämplig eftersom det inte längre är fråga om en inkomst p.g.a. arbete ombord. Säkerhetsventilen kan då inte tillämpas. Inkomsten ska beskattas i Sverige om inte ett skatteavtal hindrar svensk beskattning.”

– Vi kommer att svara på brevet med ytterligare frågor till Skatteverket och vi återkommer med mer information så fort vi har någon sådan, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

Klicka här för att läsa brevet från Skatteverket

Slut citat”

 

BQS – Kontroll vid leverans av bunkers – viktigare än någonsin!

För att kontrollera att den bunker som levereras och används i fartyg uppfyller bestämmelserna, tar de flesta bränsleprover vid bunkringen ombord i fartygen. 

Det finns idag ett antal företag, som erbjuder kvalitetskontroll av den bunkers man tar ombord.

Ett sådant företag är Willemina Surveys, Goedleven 17,4508 PE Waterlandkerkje, The Netherlands, som opererar huvudsakligen i hamnar i Belgien, Holland, Frankrike, UK och Tyskland.

Den här typen av information är normalt alltid av intresse så vi har lagt länken på vår hemsidas ”länksida”. Länken finns också här i inlägget nedan:

https://www.willemina-surveys.com/

 

Regelverket IMO 2020 0,5% svavel kan påverka valet av smörjolja!

IMO 2020 0,5% svavel kan påverka valet av smörjolja. En undersökning har påvisat att en smörjolja med ett lägre BN-tal kan behövas, för att undvika maskinskador enligt VPS. Läs artikeln från ”Ship & Bunker” i länken nedan (engelsk text).

https://shipandbunker.com/news/world/300507-vps-identifies-40-vessels-with-engine-damage-using-combination-of-vlsfo-and-40bn-lubricants

Någon i Sällskapet som har erfarenhet av detta?

En glad sommarhälsning!


Jag vill på det här sättet önska alla våra medlemmar en skön sommar. 
Våren har ju inte alls blivit vad vi hade hoppats på, alla tänkta trevliga träffar och möten frös bokstavligen inne. Coronan ställde till det ordentligt för oss alla. 

Nu är det läge att avnjuta sill, nypotatis, gräslök och gräddfil och ta någon öl och en snaps därtill . Att göra det i gott sällskap är för många en viktig del i det svenska midsommarfirandet.  Även om sommaren  är avkoppling med häng i trädgård eller park, så kan ju tankar komma upp om trevliga aktiviteter senare i höst. Med tanke på ”Corona” så får vi ta och hitta andra sätt att umgås och trivas än de vi nu är utestängda från. Du kanske kan ge ett tips om någon trevlig aktivitet. Jag tror att även om mötesbegränsningen kommer att hävas senare så har vi ett eget ansvar att skydda oss. Majoriteten av oss ligger nära 70+ eller över. Vi får tänka på att vara  aktsamma och respektera  varandra när vi umgås. 

Ha en skön sommar och njut av tillvaron

          önskar

       Ingemar

Tack för uppmärksamheten på min födelsedag!

Mvh
Tommy Andersson

Alfa Laval är idag inte bara separatorer och plattvärmeväxlare!

Alfa Laval kanske mest kända för separatorer och plattvärmeväxlare har idag ett stort utbud av andra fartygsrelaterade produkter. Kolla in deras senaste broschyr i länken!

Alfa Laval Marine broschyr!

Protokoll från det elektroniska årsmötet 2020!

Till alla medlemmar!

Nu finns protokollet tillgängligt att läsa på hemsidan under ”Om Sällskapet/Protokoll”  https://sjoing.se/protokoll . OBS! Du måste vara inloggad, för att kunna läsa protokollet på hemsidan. 

Styrelsen