Sjöfolks arbetssituation i pandemitider!

Det är inte helt enkelt att arbeta till sjöss eller på landbacken i dessa pandemitider. Med alla de olika pandemireglerna både här hemma och i de olika länderna gör det bland annat svårt att planera avlösningar för besättningarna.

Till det kommer att vissa fartyg ligger upplagda och planeringen när dessa kan komma i drift varierar.

”Törnarna” kan i många fall bli längre än normalt beroende på svårigheterna att planera in avlösningar i hamnar som tillåter detta. Kollegor som har varit hemma längre än vanligt kan bli utan ”vederlag” och kan då behöva komma ut snabbt

Behovet av handelsfartyg för våra transporter är viktiga för alla och utan fartyg och dess besättningar så skulle transportsektorn få problem.

Vi sänder därför idag en extra tanke till de som håller fartygen och sjöfarten igång!

Sjöingenjörssällskapet

Protokollet från årsmötet 2021 finns nu tillgängligt!

Protokollet från det digitalt genomförda årsmötet finns nu tillgängligt på hemsidan för inloggade medlemmar. 

Du finner protokollet under fliken “Om Sällskapet/ Protokoll/”

Styrelsen

Vi har fått en ny sekreterare i Sällskapet!

Ärade medlemmar.

På sista årsmötet så blev jag utsedd att ta över som sekreterare efter Lars Erik Olsson. På detta möte och det sista styrelsemötet 2021-04-19 har Sten Willermark agerat som sekreterare p.g.a att jag drabbades av Covid-19 och dess följder. Jag känner mig nu ganska så frisk och ser fram mot att till fullo ta över som sekreterare när styrelsemötena startar igen efter sommaren.

Jag vill här ge en liten presentation om mig själv. Tillhör som många andra i sällskapet den äldre generationen.  Avlade Sjöingenjörsexamen 1969 i Stockholm och har varit medlem i sällskapet sedan 2015. Ett flertal medlemmar här har tidigare varit kollegor, chefer och klasskamrater.  Största delen av mitt yrkessamma liv har jag varit till sjöss.  Det blev totalt 40 år, varav 30 som Maskinchef. I dessa 40 år ingår 12 år inom Offshore. Har även jobbat i Liberia 4 år (Lamco) samt 2 år som serviceingenjör på Nohabs Dieseldivision. Med detta vill jag önska alla medlemmar en trevlig sommar, och att vi kan återuppta våra Pubträffar i höst.

Med vänlig hälsning

Kjell Eriksson
Sekreterare, Sjöingenjörssällskapet

 

David Mandt åter i tjänst – denna gång i M/V Aniara!

Vår medlem David Mandt, som bidrog med många artiklar och bilder till hemsidan och vår Facebooksida  under förra året, är åter i tjänst. Förra “törnen” blev längre än normalt på grund av den rådande pandemin och svårigheterna att ordna avlösningar.

Nu är han åter ombord efter flera provtagningar för Covid-19,  både här hemma och i Panama liksom en dryg veckas karantän i Panama, innan det åter var dags att borda M/V Aniara. Det är inte lätt att vara till sjöss i dessa tider och avlösningar måste planeras minutiöst.

David har skickat oss några bilder av vardagen liksom det vackra man också upplever till sjöss.

Vi ser fram mot att höra mera från David under de kommande månaderna.

Webmaster

“Ever Given” i Suez Canal!

Intressant video om Ever Given i Suez Canal!
GCapatin har en video där man gör ett sammandrag om vad som hände och hur komplicerat det blir, när ett fartyg råkar ut för större olyckor.
Videon är på engelska och börjar ca 2 minuter in i videon och är ca 41 minuter lång. Mycket är säkert känt av Er som är i branschen, men den ger ändå ett bra perspektiv på komplexiteten. “Klicka” på länken nedan!

Sorgebesked!

Vi måste tyvärr meddela, att vår medlem sedan 1994 Sven-Olof Kindstedt, Oxelösund avled i hemmet den 26 januari. Begravningen har redan ägt rum i Trosa Stadskyrka den 5 mars.

Sven-Olof hade ett förflutet med flertalet anställningsförhållanden inom sjöfartsnäringen i unga år samt värnpliktstjänstgöring vid kustflottans jagardivisioner maskinområdet.

Sedan år 1963 arbetade han med drift-och underhåll av kraftverksanläggningar och sedan år 1989 med den speciella inriktningen på anläggningsdokumentation, standardiserings- och konstruktionsfrågor rörande kraftverksanläggningar.

Han var arbetande senior med eget företag sedan år 1997 med verksamhet, som konsulterande ingenjör med inriktningen på referensbetecknings-dokumentations-och standardiseringsfrågor för alla typer av kraftverksanläggningar inom branschorganet Elforsk AB, Stockholm.

Sedan år 2001 var han ledamot av Elforsk AB båda styrgrupper för standardiseringsfrågor inom SIS/ISO/CEN (“mekanik”) samt SEKIIEC/CENELEC (“elektroteknik”).

Representant för Elforsk AB inom SISTR Materialteknik-Tekniskt Råd för “Tryckbärande anordningar” samt ordf. i SIS Industriteknik-arbetsgruppen SISTK 507/AG 3 “Anläggningsdokumentation och schemasymboler”.

Vi minns Sven-Olof, som en gemytlig och social person, som bidrog med många intressanta och trevliga samtal vid våra möten och aktiviteter.

Styrelsen

Dieselmotorns historia!

Vår medlem Nils-Eric Sjöstrand har genom åren bidragit med ett flertal artiklar, som alla finns att läsa på vår “Att Läsa sida”.

Nu har vi fått del 1 av “Dieselmotorns historia”, som ni kan ta del av genom länken nedan.

Att Läsa Sidan!

Påminnelse – Swedeocean inbjuder till digitalt seminarium nr 2 – ”Fartyg för arktiska vatten” !

Påminnelse – Swedocean inbjuder till seminarium nr 2, ”Fartyg för arktiska vatten – Farkost, Framdrift och Forskning”.

Seminariet genomförs digitalt i ZOOM den 23 mars 2021 kl. 09.00 – 10.30.

Du måste anmäla dig eva.broden@sspa.se senast den 22 mars. Seminariet är kostnadsfritt men begränsat och du kommer att få en länk till seminariet i mail, innan mötet efter att du har anmält dig med egen mailadress.

Program

08.40 Öppnar seminariet på Zoom.
09.00 Välkommen och introduktion – Holger Eriksson/ Ordförande i Swedocean
09.05 Farkost – Reko-Antti Suojanen/ Aker Arctic OY
09.30 Framdrift – Roger Göthberg/ MAN
10.00 Forskning – Katarina Gårdfeldt/ Polarforskningssekretariatet
10.30 Sammanfattning och avslutning

Detta är seminarium nr 2 och det första var ett fysiskt möte och vill du veta vad de talade om på det mötet så finns det Power Point presentationer på Swedoceans hemsida. Länk:  Presentationer från seminariet “Sjöfart i arktiska vatten: möjligheter och hot” – Swedish Ocean Industry Group (swedocean.org)

ZOOM-möten

Har du aldrig deltagit i Zoom-möten tidigare så är det enkelt att komma igång.

  1. ”Klicka” på länken du har fått i mailet
  2. Följ instruktionerna du får på skärmen. Får du en uppmaning att ladda ner Zoom-Appen så gör det. Du behöver inte registrera dig om du bara tänker deltaga i ett Zoom-möte, men vill du senare arrangera egna möten så måste du registrera dig.
  3. Stäng av din mikrofon när mötet är igång, så att det inte kommer in ”oväntade ljud”. Administratören brukar fixa detta centralt normalt, men det kan ju vara bra att kolla själv också.

Webmaster

Swedeocean inbjuder till digitalt seminarium nr 2 – ”Fartyg för arktiska vatten” !

Swedocean inbjuder till seminarium nr 2, ”Fartyg för arktiska vatten – Farkost, Framdrift och Forskning”.

Seminariet genomförs digitalt i ZOOM den 23 mars 2021 kl. 09.00 – 10.30.

Du måste anmäla dig eva.broden@sspa.se senast den 22 mars. Seminariet är kostnadsfritt men begränsat och du kommer att få en länk till seminariet i mail, innan mötet efter att du har anmält dig med egen mailadress.

Program

08.40 Öppnar seminariet på Zoom.
09.00 Välkommen och introduktion – Holger Eriksson/ Ordförande i Swedocean
09.05 Farkost – Reko-Antti Suojanen/ Aker Arctic OY
09.30 Framdrift – Roger Göthberg/ MAN
10.00 Forskning – Katarina Gårdfeldt/ Polarforskningssekretariatet
10.30 Sammanfattning och avslutning

Detta är seminarium nr 2 och det första var ett fysiskt möte och vill du veta vad de talade om på det mötet så finns det Power Point presentationer på Swedoceans hemsida. Länk:  Presentationer från seminariet “Sjöfart i arktiska vatten: möjligheter och hot” – Swedish Ocean Industry Group (swedocean.org)

ZOOM-möten

Har du aldrig deltagit i Zoom-möten tidigare så är det enkelt att komma igång.

  1. ”Klicka” på länken du har fått i mailet
  2. Följ instruktionerna du får på skärmen. Får du en uppmaning att ladda ner Zoom-Appen så gör det. Du behöver inte registrera dig om du bara tänker deltaga i ett Zoom-möte, men vill du senare arrangera egna möten så måste du registrera dig.
  3. Stäng av din mikrofon när mötet är igång, så att det inte kommer in ”oväntade ljud”. Administratören brukar fixa detta centralt normalt, men det kan ju vara bra att kolla själv också.

Webmaster

Räddning av S/S Östanås gamla ångmaskin!

Det är säkert många i sällskapet, som minns den fina turen vi gjorde med ångbåten Herbert på sjön Mjörn utanför Alingsås för några år sedan. Nu vill den föreningen rädda en gammal ångmaskin från att gå till skrot. Kanske finns det någon i sällskapet, som känner för att bidra med en “slant”. Vi har kopierar texten från deras Hemsida nedan och även länken, om ni vill läsa mera. De finns också på Facebookgruppen “Herberts vänner”!

“Upprop! Räddningsaktion pågår!

Hjälp till att rädda en unik ångmaskin, nu samlar vi ihop pengar! Du vill väl vara med och bidra!!

Som ni kanske läst på Facebook så har Stefan Docksjö gått ut med ett upprop om “Sista chansen att rädda en unik ångmaskin”. Sedan dess har vi i Mjörns Ångbåtsförening förhandlat med ägaren om ett överta maskinen och rädda den från skrotning. Ursprungligen satt den i S/S Östanå I. Nu har vi blivit nominerade och ägaren donerar maskinen till MÅF under förutsättning att vi hämtar den inom överenskommen tid.

Räddningsaktionen kommer kosta ca 50.000 kr. I det ingår transport, inköp av två stycken containrar, i vilka maskinen transporteras och förvaras, samt övriga kostnader. Vi räddar samtidigt ett förråd av stålnitar i varierande dimensioner från skrotning.

Vi söker nu finansiell hjälp till räddningsaktionen av er ångbåtsintresserade i Sverige och går ut med en insamlingsaktion där vi hoppas ni vill bidraga. Om 100 personer bidrager med 500 kr var så är insamlingen i hamn. Alla bidrag oavsett storlek är välkomna.

Swisha ditt bidrag till Mjörns Ångbåtsförenings swish-nr: 123 454 8749 eller betala till bankgiro: 5709-8071. Ange “bidrag ångmaskin” som meddelande. Eventuellt överskott går till en framtida renovering av maskinen. I framtiden kan förhoppningsvis maskinen även visas upp för allmänheten på Ångbåtsvarvet i Alingsås.

Vi hoppas nu att ni vill bidraga till räddningen, maskinen får inte gå till skrot!”

Mjörns Ångbåtsförening