Medlemsregistret är uppdaterat!

Nu är medlemsregistret uppdaterat – januari 2021!

OBS! Det är bara inloggade medlemmar, som kan ta del av informationen enligt GDPR-regler.

Länk till medlemsregistret!

Alfa Laval Service Centre i Camberley, UK

Ta en tur genom Alfa Laval Service Centre i Camberley, UK. Här rekonditionerar man de flera typer av Alfa Lavals produkter. Videon är ca 11 minuter lång och på engelska.

https://www.youtube.com/watch?v=W5nU9vo3k7E

Valberedningen söker kandidater till tjänsten som ”sekreterare”!

Vår nuvarande sekreterare, som tjänat oss väl i mer än 11 år, har avsagt sig omval vid det kommande årsmötet.

Valberedningen söker nu kandidater till posten som Sekreterare.

Den som agerar som sekreterare måste besitta normala kunskaper i ordbehandling på dator (Word).

Inneha egen dator och skrivare.

Styrelsemöten är numera oftast digitala varför kandidater från hela landet kan deltaga i styrelsearbetet. Sjöingenjörssällskapet har idag många medlemmar utanför den ursprungliga Stockholmsregionen, som exempel så är över 44% av medlemmarna bosatta någon annanstans i eller utanför landet.

Sekreterarens normala uppgifter idag!

Skriver protokoll (styrelsemöte, årsmöte inklusive verksamhetsberättelse)

Övrigt

Håller koll på ”födelsedagsbarn” som fyller jämna år. Sänder ut brev med födelsedagsgratulationerna

Sänder ut julkort.

Alla basdata för Sekreterarens arbetsuppgifter finns på sällskapets bibliotek

Ansvarar för utskick av profilkläder, när vi får in beställningar.

Arbetet är ett trevligt sätt att lära känna styrelsen och få en insikt i styrelsens arbete.

Är du intresserad så kontaktar du valberedningen via e-post på info@sjoing.se eller per telefon:

Kjell Eriksson                                Ragnvald Strömhage

0706-379535                                 0705-926208

Klubb Maritims – Maritima almanacka för  2021

Klubb Maritim, Stockholm ger varje år ut en fin almanacka med fartygsbilder. Vill ni köpa denna så kan ni göra detta genom att:

” Priset är oförändrat, 80: – vid avhämtning på Stockholmsavdelningens möten. Per post blir priset 110: – (inkl. porto) och 2 st. kostar 200: – om de skickas till samma adress. Beställning kan göras genom att sätta in aktuellt belopp på postgiro 15 02 45-9 Klubb Maritim Stockholmsavdelningen. Glöm ej att uppge fullständigt namn och adress.”

”Citat från Klubb Maritims hemsida Klubb Maritim Stockholm | – Svensk Sjöfartshistorisk Förening

 

Födelsedagar i januari 2021

Nytt år och nya jubilarer
Vi börjar året med en speciell jubilar! Vår ordförande Ingemar Svedberg uppnår den aktningsvärda åldern av 80 år den 11 januari Han följs av Sven-Åke Carlsson i Västra Frölunda, som blir 70 år den 18 januari.
Slutligen fyller Björn Henriksson, också i Västra Frölunda, 75 år den 25 januari.
Grattis alla tre och håll alla virus på avstånd.

Ett Gott Nytt År 2021!

Sjöingenjörssällskapet önskar alla Ett Gott Nytt År! Vi har en förhoppning, om att vi under senare delen av första halvåret skall kunna komma igång med aktiviteter i vanlig omfattning. Allt avhängigt av vaccin och FHM:s rekommendationer. Låt oss hoppas på ett bättre år 2021!
Styrelsen

Medlemsstatistik för 2020!

För inloggade medlemmar finns nu “Medlemsstatistik för 2020” tillgänglig:

Sidan för medlemsinformation

“The final countdown med M/V Falstaff”!

Vill du fördriva tiden i sju minuter baserad på sången “The final countdown ” och med besättningen ombord på M/V Falstaff så har du här en trevlig video!

The final countdown med M/V Falstaff

 

Julbrev från ordföranden!

Jag vill härmed önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år 2021.

Under 2020 var inget sig likt. Innan årsmötet flöt det på som vanligt, sen kom Corona som gjorde att årsmötet blev en ny upplevelse på nätet. Alla tänkta och planerade aktiviteter ställdes in på löpande band pga. Corona-situationen samtidigt som vi såg framtiden an och började att planera för hösten i hopp om att allt skulle återgå till det normala, men ack vad vi bedrog oss.

Något har ändå hänt trots allt. Vi genomförde en uppdatering av vår medlemsmatrikel via e-mail under sommaren – hösten.

Alla 220 medlemmar i Sjöingenjörssällskapet fick ett mejl om möjligheten att kontrollera sina data som sällskapet har i sin matrikel.

Detta hade 3 syften. Det ena var att varje medlem skulle ha chansen att få uppdatera sina uppgifter så att föreningens medlemmar kan hitta varandra. Det andra syftet var att minska uppgiftsmängden och ta bort uppgifter som inte var relevanta inom ramen för Sjöingenjörssällskapet verksamhet.  Det tredje syftet var att uppfylla GDPR direktivet.

Av totalt 220 medlemmar var det 62 medlemmar som svarade på vår förfrågan om koll av data. Av övriga är det 12 medlemmar med utestående medlemsbetalning som inte har svarat.

Nu har vi lagt vi fast medlemsdata (korrekta eller ej) enl. GDPR direktivet. Vi har nu en ny medlemsförteckning. Den finns endast på vår hemsida och skall inte kunna kopieras eller mångfaldigas, varken helt eller delvis, allt i enlighet med GDPR direktivet. Du måste vara inloggad, för att kunna ta del av medlemsförteckningen. En nyhet är att vissa data som finns i matrikeln inte visas på medlemmens begäran. Ett exempel är e-mailadressen som då finns i matrikeln men inte i medlemsförteckningen. Vi hoppas att denna medlemsförteckning ger den möjlighet till kontakt med andra medlemmar som önskat.

Under våren räknar vi inte med att verksamheten kommer igång ännu. Årsmötet kommer ändå att äga rum på samma sätt som i år. Tidpunkt är ännu inte bestämd.

Därefter hoppas vi att vår verksamhet ska komma igång på ett normalt sätt till hösten. Allt beror på FHM och vaccination.

Det har varit en tuff tid för oss alla, när vi inte får träffa våra nära och kära. Vi har kringgärdats på olika sätt, men syftet har hela tiden varit för att skydda oss från Coronan. Vi får ha respekt för detta. Nu får vi fira jul och nyår samtidigt som vi går emot ljusare tider.

Vi vill också komma med ”en liten julklapp”!

Det gäller årsavgiften för 2021 på 300: – som vi rabatterar med 100: -. Årsavgiften för år 2021 blir då endast 200: -.

God Jul och ett Gott Nytt År 2021 tillönskar styrelsen Er alla

Ingemar Svedberg

Ordföranden

Wallenius Marine utvecklar “segelfartyg”!

Wallenius Marine utvecklar tillsammans med KTH och SSPA  “Ocean Bird ett delvis seglande fartyg för rullande gods.

I länkarna nedan kan du ta del av projektet:

Varför ett seglande fartyg?

Modellförsök!

Modellförsök med segel!

Så här kan det bli!