Vad kommer på sikt att hända med svenskt maskinbefäl i oceangående fartyg – en fundering!

”Den svenska handelsflottan har minskat kraftigt sedan 1970-talet, mycket på grund av bristande konkurrensförutsättningar jämfört med många andra länder, bland annat Norge och Danmark.

Ett stort antal fartyg har flaggats ut från Sverige, en del rederier har även lagt ner kontor och flyttat utomlands med förlorade jobb som resultat. För att hindra utflaggningen införde Sverige olika stödåtgärder så som sjöfartsstöd och TAP avtal, som skulle minska bemanningskostnaderna på svenskflaggade fartyg. Dessa åtgärder har inte bromsat utflaggningen helt, eftersom den fortsatt under de senaste åren. Andra länder i Europa, till exempel Danmark och Norge, valde att införa fler delar av EU-kommissionens State Aid Guidelines med bland annat internationellt register och tonnageskattesystem, vilket har ökat deras konkurrenskraft gentemot Sverige.”

Betyder svensk flagg i aktern att det blir jobb för svenskt sjöbefäl ombord? Sanningen är väl den att det idag är mellan 2 – 3 personer ombord, som är svenskt sjöbefäl. Vad vi talar om här är ju fartyg i oceantrafik. Färjetrafiken och annan kustnära trafik kan se helt annorlunda ut.

Politikerna pratar gärna om att flytta landtransporter till sjötransporter av miljöskäl, men de fokuserar hela tiden på närliggande sjöfart och inte på den också så viktig oceantrafiken. Handel föregår ju som bekant globalt!

I dessa ”pandemitider” hör vi ofta om sjöfolk, som ej blir avlösta på grund av olika regler och begränsningar relaterade till smittspridningen av Covidvirusets olika mutationer. Vi hör om avlösande personal, som måste åka veckor innan och sitta i karantän och svårigheter för de som skall bli avlösta när det gäller hemresan. Många ombordanställda tvingas att spendera allt längre tid ombord än normalt.

Är detta bara ett pandemiproblem, att besättningar inte blir avlösta i tid?

Det kan finnas många sanningar, när det gäller detta!

En sanning är att det inte finns maskinbefäl (eftersom detta inlägg publiceras på Sjöingenjörssällskapets sociala medier fokuserar vi på maskinbefäl) tillräckligt med den erfarenhet som krävs och är villiga att ta jobb i oceangående fartyg. Det är ju oftast enbart den tekniska chefen ombord, som är svensk även i svenskflaggade oceangående fartyg.

Hur blev det så här?

Det faktum att fler och fler fartyg med svenska intressen hamnar under annan flagg en svensk kan ju vara en förklaring. Det finns inte möjligheter för de som utbildar sig till maskinbefäl vid våra Sjöfartshögskolor att skaffa sig den erfarenhet som krävs.

Går vi tillbaka till 70-talet så kan en del av oss komma ihåg hur stora möjligheterna var att få möjligheter till arbete som elev och vissa rederier hade till och med elevfartyg. Man såg detta som en garanti, för att säkerställa att de på sikt skulle ha tillgång till kompetent befäl.

Kravet på att få ansöka till, på den tiden Sjöbefälsskolorna (fanns fem på den tiden – idag två), var bland annat 12 månader till sjöss, varvspraktik, elpraktik totalt motsvande 24 månader. Viss tid från till exempel sjömansskolor eller elevfartyg kunde göra att kravet var något lägre. Sedan skulle du ha motsvarande teoretisk examen motsvarande den tidens realexamen eller så fick man ”tenta” i vissa ämnen för att bevisa att man hade den teoretiska kunskap som krävdes.

Vad betydde detta! Man visste vad man gav sig in på och efter tre år så hade man en sjöingenjörsexamen och var bättre rustad att ta anställningar som juniorbefäl och förkovra sig vidare och få nödvändiga behörigheter.

Tyvärr så har dagens ungdomar, som väljer detta yrke inte den möjligheten att få den goda grunden om vad yrket innebär. Nu genomgår de en fyraårig utbildning vid de två kvarvarande Sjöfatshögskolorna, vilka har bra lärare och mycket fina simulatoranläggningar. De får säkert en bra grund att stå på, men även de bästa simulatoranläggningar kan ju inte kompensera för praktik ombord i verkligheten.

Från medlemmar i Sjöingenjörssällskapet, som är lärare på Sjöfartshögskolorna, hör vi om att elever hoppar av utbildningen och att det är svårt att fylla kurserna.

Många av de som fullföljer utbildningen möts av en arbetsmarknad där de har svårt att få arbeten där de kan påbörja sin karriär till sjöss. Tyvärr så är det en del som upptäcker detta för sent var det var för en typ av arbete de utbildade sig till. Långa perioder borta från familj och vänner!

Vill svenska redare ha tillgång till seniort befäl så måste man nog ”bjuda till” lite bättre och underlätta för nyutexaminerade att få platser som juniorbefäl och möjligheter till praktik ombord, så att de blir rustade för den verklighet som väntar.

I Norge har de norska redarna t.ex. stor konkurrens om maskinbefälet med Offshoreindustrin och de har tvingat att söka befäl till deras fartyg i andra länder. Det var väl inte för att besätta dessa arbeten vi spenderar skattepengar på att utbilda svenskt maskinbefäl – eller?

Sjöingenjörssällskapet

Sjöingenjörssällskapets hemsida – inloggning för medlemmar!

Hej!

Ref. till ordförandens “Sommarhälsning” sänd som mail och till stycket “Tyvärr saknas fortfarande 10 medlemsbetalningar, de medlemmar vars betalningar som saknas efter sista juni kommer inloggningen att stängas av till senast sista december. Åter med inloggning efter betalning. Kolla läget med inloggning efter 1:a juli.”

Är det så att du vet med dig eller är tveksam till att du har betalat och blivit avstängd den 1:a juli tveka inte att höra av dig per mail till  info@sjoing.se så vi kan göra en extra koll och åtgärda eventuella felaktigheter.

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Mvh
Kassören

Snart är sommaren här!

Vintern och vårvintern har varit i isoleringens tecken vilket hindrat oss från att träffas och umgås.

Trots allt så har jag en tro på att vi i sinom tid åter kan ha våra träffar och studiebesök. Det jag hoppas mest på att få genomfört när detta passiva läge har övergått till ett positivt, det är vårt 70-årsjubilreum. Det finns tankar men ännu ingen konkret plan. Anders Boström är jubileumsgeneral. I bästa fall kan det ske under sena hösten, men tipset blir nog våren -22.

Jag tar nu tillfället i akt och önskar alla en skön sommar och hoppas att pandemieländet får ett slut så småningom.

I höst tänker jag mig att vi skulle kunna tänka oss pubaftnar när tillräckligt många medlemmar fått sina två vaccineringar.

Ingemar Svedberg

Ordförande i Sjöingenjörssällskapet

Sorgebesked

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Gunnar Sundén, Alingsås avled den 9 juni 2021.

Vi som har haft med Gunnar att göra i arbetslivet och i sällskapet minns Gunnar, som kunnig, korrekt och med god humor.

Begravningsakten äger rum i Ljusets kapell Alingsås, onsdag 14 juli kl.11.00. Akten avslutas i kapellet. Lika välkommet som blommor är en gåva
till Cancerfonden, tel. 010-1991010. https://www.cancerfonden.se

Styrelsen

Unikt tillfälle att bli ägare till 3 stycken kasserade avgasspindlar till en DOOSAN MAN B&W 8S60ME-C på 24560 BHP!

OBS! Avgasventilerna är redan tingade!!

Vad kan man göra med tre stycken stora kasserade avgasspindlar, om man har ett förflutet inom den marina verksamheten? Endast fantasin sätter gränserna – kan det bli ett bord, blompiedestal i trädgården eller utställningsföremål. Ja, det finns säkert någon därute, som kan ha någon idé!

Hur och var kan man få tillgång till dessa marina objekt.

Fartyget M/V Aniara kommer att anlöpa Wallhamn den 30 juni mellan klockan 06.00 – 18.00 och den som är intresserad måste själv hämta godset på plats i Wallhamn den aktuella dagen.

Fartyget kan leverera ner en pall med de tre avgasspindlarna med gaffeltruck på kajen. Total vikt 210 kg (varje spindel väger 70 kg).

I Wallhamn liksom i alla andra hamnar med internationell fart berörs de av ISPS, International Ships and Port Security, behöver man anmälas med namn och personnummer, som kollas upp (verifieras med leg/ID) i porten, om besökaren är anmäld från fartyget för ärenden ombord.

Fartyget ordnar med “landing papers” för godset.

Finns det någon som är intresserad av detta erbjudande så gäller principen ”först till kvarn” och du anmäler ditt intresse till adressen info@sjoing.se  och vi kommer att vidarebefordra ditt intresse till ”Chiefen” (medlem i sällskapet) ombord och ge mera detaljer.

Ett sådant här tillfälle kommer sällan tillbaka och det skulle förvåna oss, om det inte finns någon därute som är samlare eller unikt intresserad av marina dieselmotorkomponeneter.

Svar önskas ganska omgående, då den 30 juni inte är långt borta!!

Mvh

Sjöingenjörssällskapet
Webmaster

 

M/V ”Aniara” – lite information från vår medlem David Mandt!

David Mandt, som är medlem i Sjöingenjörssällskapet, är nu ute och seglar i M/V ”Aniara”. David var vänlig nog att förse oss med bilder och information under sin tidigare seglats på M/V Fidelio under förra året.

Vi har här nöjet att publicera lite bilder och information från M/V ”Aniara”, som i dagarna bör ha anlänt till Japan. Vi tackar David för detta och vi hoppas att det skall vara av intresse för våra medlemmar.

M/V ”Aniara”

The LCTC (Large Car Truck Carrier) m/v ANIARA has a capacity of 8,000 cars or a combination of 3,484 cars and 466 buses. With her 231.6 metres and 71,673 gross tonnage she is the world’s largest car carrier. The vessel is built to the highest class of Lloyd’s Register of Shipping with the following designations: +100 Al Vehicle Carrier, Movable decks, “deck no. 1, 3, 5 and 8 strengthened for Roll on Roll off cargo” +LMC, UMS and IWS.

Length over all 231.6 m Capacity deck area 67,000 m2
Length between perpendiculars 219.3 m Capacity of car units* 8,000
Beam, moulded 32.26 m Capacity of cars/buses 3,484/466
Air draft 51.98 m Engine B&W 8S6OME-C
Height to upperdeck 34.7 m Complement 33
Draft, design/max 9.5/11.3 m Built          2008, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering,
Deadweight at maximum draft 30,089 t DSME, Korea
Gross Tonnage 71,673 Call sign SKJC
Net Tonnage 33,513 IMO Number 9377494
Stern ramp width 9.5 m Flag Swedish
Stern opening height 6.5 m Owner Wallenius Lines AB, Sweden
Stern ramp capacity 320 t Operator Wallenius Wilhelmsen Logistics
Number of car decks 13 (of which 5 are movable) * RT 43 units (one RT43 gross unit, 8.40 m2)

Webmaster

Alfa Laval köper väder­tjänsten Stormgeo som blir en del av Alfa Lavals marindivision. Priset landar på 3,7 miljarder kronor.!

Alfa Laval köper väder­tjänsten Stormgeo som blir en del av Alfa Lavals marindivision. Priset landar på 3,7 miljarder kronor.

– Med bättre väderanalys slipper vi att våra maskiner på fartyg tvingas stå stilla och fartygen kan spara in bränsle på att bättre räkna ut de bästa rutterna, säger Alfa Lavals vd Tom Erixon.

Industrikoncernen Alfa Laval meddelade under måndagen att man köper den norska vädertjänsten Stormgeo för 3,7 miljarder svenska kronor.

Alfa Lavals tillverkar maskiner som pumpar, separatorer och värmeväxlare till kunder inom flera verksamheter så som sjöfart, offshore, energi, livsmedel med mera. Framför allt är det den marina verksamheten som ska gynnas av uppköpet av väder­tjänsten. Det kan till exempel handla om att styra om rutten­ för ett fartyg för att undvika dåliga väderförhållanden, spara bränsle, öka effektiviteten och inte riskera att förlora last.

– För några veckor sedan fick vi se hur sjöfarten påverkas och vilka enorma kostnader det blir när ett fartyg går på grund i Suez­kanalen. Liknande händelser sker oftare än man tror fast i mindre skala på grund av väderförhållandena, och det kan ha stor påverkan på kostnader och ens koldioxidutsläpp, säger Alfa Lavals vd och koncernchef, Tom Erixon till DN.

Alfa Laval hade en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor år 2020. Prislappen för att köpa Stormgeo blir 3,7 miljarder kronor och förvärvet förväntas bli klart under andra kvartalet i år.

Stormgeo är Skandinaviens största privata väderföretag och omsatte 714 miljoner i norska kronor under 2020. Företagets analys­tjänster används av flera väderkänsliga verksamheter som marinindustrin, olja och gas, förny­bar energi och flygindustrin. Även DN köper in Stormgeos tjänster. Huvudkontoret ligger i Bergen och företaget har 515 anställda i 15 olika länder.

– Vi tittade på Stormgeo redan innan de var till salu. Det fanns några liknande bolag men ingen hade samma plattform och storlek som dem. Vi har stor tillit till deras tjänster och digitala kunskaper, säger Tom Erixon.

Markus Botsjö

(Dagens Nyheter 11 maj 2021)

Sjöfolks arbetssituation i pandemitider!

Det är inte helt enkelt att arbeta till sjöss eller på landbacken i dessa pandemitider. Med alla de olika pandemireglerna både här hemma och i de olika länderna gör det bland annat svårt att planera avlösningar för besättningarna.

Till det kommer att vissa fartyg ligger upplagda och planeringen när dessa kan komma i drift varierar.

”Törnarna” kan i många fall bli längre än normalt beroende på svårigheterna att planera in avlösningar i hamnar som tillåter detta. Kollegor som har varit hemma längre än vanligt kan bli utan ”vederlag” och kan då behöva komma ut snabbt

Behovet av handelsfartyg för våra transporter är viktiga för alla och utan fartyg och dess besättningar så skulle transportsektorn få problem.

Vi sänder därför idag en extra tanke till de som håller fartygen och sjöfarten igång!

Sjöingenjörssällskapet

Protokollet från årsmötet 2021 finns nu tillgängligt!

Protokollet från det digitalt genomförda årsmötet finns nu tillgängligt på hemsidan för inloggade medlemmar. 

Du finner protokollet under fliken “Om Sällskapet/ Protokoll/”

Styrelsen

Vi har fått en ny sekreterare i Sällskapet!

Ärade medlemmar.

På sista årsmötet så blev jag utsedd att ta över som sekreterare efter Lars Erik Olsson. På detta möte och det sista styrelsemötet 2021-04-19 har Sten Willermark agerat som sekreterare p.g.a att jag drabbades av Covid-19 och dess följder. Jag känner mig nu ganska så frisk och ser fram mot att till fullo ta över som sekreterare när styrelsemötena startar igen efter sommaren.

Jag vill här ge en liten presentation om mig själv. Tillhör som många andra i sällskapet den äldre generationen.  Avlade Sjöingenjörsexamen 1969 i Stockholm och har varit medlem i sällskapet sedan 2015. Ett flertal medlemmar här har tidigare varit kollegor, chefer och klasskamrater.  Största delen av mitt yrkessamma liv har jag varit till sjöss.  Det blev totalt 40 år, varav 30 som Maskinchef. I dessa 40 år ingår 12 år inom Offshore. Har även jobbat i Liberia 4 år (Lamco) samt 2 år som serviceingenjör på Nohabs Dieseldivision. Med detta vill jag önska alla medlemmar en trevlig sommar, och att vi kan återuppta våra Pubträffar i höst.

Med vänlig hälsning

Kjell Eriksson
Sekreterare, Sjöingenjörssällskapet